УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗО

Управління закладом освіти носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється через колегіальні органи:

- педагогічну раду;
- раду школи;
- збори трудового колективу;
- батьківський комітет навчального закладу;
- раду учнівського самоврядування.

Управління закладами освіти здійснюють на основі положень Конституції України,Закону «Про освіту»,Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

 1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.
 2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
 • засновник - Єланецька селищна рада. Уповноважений орган управління - Відділ освіти та спорту Єланецької селищної ради;
 • керівник закладу освіти - Шевченко Олена Русланівна ;
 • завідувачка Ольгопольської філії Возсіятського ліцею - Майданська Віта Вікторівна;
 • завідувачка Малодворянської філією Возсіятського ліцею - Собіна Світлана Михайлівна;
 • завідувачка Водяно-Лоринської філією Возсіятського ліцею - Лупенко Клавдія Валеріївна;
 • колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;
 • колегіальний орган громадського самоврядування (рада школи);
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління- це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні закладом освіти- це стійкі взаємозв'язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами; між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу; між компонентами процесу управління. До них належать: залежність ефективності внутрішкільного управління від урахування в діяльності школи особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; закономірність відповідності механізмів управління закладом освіти загальнодержавним механізмам; залежність ефективності внутрішкільного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети школи; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої); залежність ефективності внутрішкільного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення; закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

До основних принципів належать:

 • принцип прогностичності внутрішкільного управління;
 • єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;
 • демократизації і гуманізації управління;
 • раціонального поєднання централізації і децентралізації;
 • єдності єдиноначальства і колегіальності;
 • гласності, відкритості управління;
 • об'єктивності та інформаційної достатності;
 • плановості, перспективності;
 • компетентності;
 • оптимізації;
 • системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ ЗО

 1. органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);
 2. адміністрація школи (директор, його заступники);
 3. органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗО:

Управління сучасним закладом освіти є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації закладу, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у закладі освіти діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет ЗО (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет ЗО (класу), повноваження яких визначає статут ліцею. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Кiлькiсть переглядiв: 784

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.