ПЕРСПЕКТИВНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

Завдання:

• розробка програми реалізації методич­ної проблеми (серпень, 2017);

• розробка плану заходів з питань реалі­зації методичної проблеми (вересень, 2017);

• вивчення психолого-педагогічної та ме­тодичної літератури з питань формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі (вересень, 2017);

• створення тематичного каталогу в шкіль­ній бібліотеці та електронної бази да­них з даної теми (впродовж роботи над програмою);

• діагностика учасників навчально-ви­ховного процесу з даної методичної проблеми (жовтень, 2017);

• планування навчальної діяльності: укладання тематичних та поу­рочних планів; підготовка матеріалів для поточної та тематичної атестацій; складання індиві­дуальних планів проходження теми для окремих учнів ( вересень 2017);

• виховні бесіди з учнями (за окремими планами);

• робота з батьками, зустрічі за «круглим» столом;

• батьківські збори з питань сутності новітніх процесів, специфіки навчання та виховання дітей у нових складних умовах;

• сумісна робота вчителів та батьків над розвитком позитивної мотивації у ді­тей до навчання та саморозвитку (за окремим планом);

• моніторинг отриманого результату ро­боти (травень, 2018).

Очікуванні результати:

1. Учителі знають методи та прийоми впливу на розвиток умінь і навичок самостійної роботи до навчання та саморозвитку.

2. Учителі планують навчальну діяльність: складають тематичні та поурочні пла­ни; готують матеріали для поточної та тематичної атестацій; складають індивідуальні плани проходження теми для окремих учнів, при складанні поурочних планів формулюють діагностичні цілі (учні знають, учні вміють)

3. Школярі заохочені до конкретних кро­ків, за якими вони починають активно навчаться пізнавати, ставити цілі, пла­нувати свою роботу, аналізувати свої досягнення.

№ п/п ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання Відповідальні
1 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА Про стан тематичного оцінювання у підвищенні результативності навчання Січень 2018 Директор школи Шевченко О.Р
2 Шляхи зниження навчального навантаження учнів. Лютий 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
3 Про об’єктивність виставлення оцінок Березень 2018 Директор школи Шевченко О.Р
1 НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ Форми та методи індивідуальної роботи з учнями та їх впровадження у навчально-виховний процес. Листопад 2017 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
2 Активізація виховної роботи з учнями та учнями, які самовільно залишають домівку або навчальний заклад. Січень 2018 Соціальний педагог Непша І.В.
3 Про посилення роботи щодо попередження дитячого травматизму. Лютий 2018 ЗДНВР Чуніхіна О.О.
4 Профілактика правопорушень та злочинів серед неповнолітніх Березень 2018 Психолог Вільчак Л.Є.
5 Контроль за створенням системи педагогічної підтримки учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень. Березень 2018 Директор школи Шевченко О.Р
6 Про належне утримання благоустрою території школи. Квітень 2018 Завгосп Звягінцева С.І.
7 Безпека дітей на Інтернет сторінках. Квітень 2018 Твердохліб Н.М.
8 Про недопущення перевантаження учнів початкових класів. Квітень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
9 Про роботу шкільної бібліотеки. Квітень 2018 Бібліотекар Ткаченко Н.В.
1 ПЕДАГОГІЧНА РАДА Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як складова професійної компетентності Листопад 2017 Директор школи Шевченко О.Р.
2 Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування ключових компетентностей школярів Січень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
3 Нові прогресивні технології - шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів Березень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
4 Формування ціннісних орієнтацій до навчально-пізнавальної діяльності учнів Квітень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
5 Зростання професіоналізму вчителя в системі особистісно-орієнтованого підходу як запорука підвищення якості освіти Травень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
1 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР Формування компетентності саморозвитку і самоосвіти в умовах НВП Жовтень 2016 Вчителі-предметники Психолог Вільчак Л.Є.
2 Формування професійної компетентності вчителя Січень 2018 Вчителі-предметники
1 МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ Підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів – одне з основних завдань школи Грудень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
2 Поговоримо про майстерність вчителя Лютий 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
3 Розвиток самоосвітньої компетентності учнів Березень 2018 Вчителі-предметники
4

Інноваційні підходи в управління методичною службою сучасного закладу освіти в рамках нового Держстандарту

Травень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
1 МЕТОДИЧНІ ОБ´ЄДНАННЯ Реалізація принципу «Школа - родина» в навчальній діяльності вчителя» Грудень 2017 ШМО вчителів початкових класів
2 Технології формування життєвої компетентності Вересень 2017 ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу
3 Кроки до життєвого успіху Грудень 2018 ШМО класних керівників
4 Впровадження новітніх освітніх технологій Грудень 2017 ШМО вчителів природничо– математичного циклу
5 Дослідницька діяльність учителя як складова професійної компетентності Березень 2018 ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу
6 Від компетентного вчителя до компетентного випускника школи Травень 2018 ШМО вчителів природничо-математичного циклу
7 Як допомогти дитині розкрити себе Квітень 2018 ШМО класних керівників
1 РОБОТА 3 ПЕДКАДРАМИ Проведення відкритих уроків вчителями школи (згідно графіка) Протягом року ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
2 Звіт вчителів про курсову перепідготовку (згідно графіка) Протягом року Директор школи Шевченко О.Р.
3 Впроваджувати в практику роботи інновації: - Методи ігрової технології навчання - Методи технології ситуативного моделювання Протягом року Протягом року Вчителі - предметники
4 Створити умови для професійного зростання молодих спеціалістів Протягом року Адміністрація школи
5 Систематичне поповнення папок «На допомогу вчителю – предметнику», «На допомогу класному керівникові». Створення педагогами персональних блогів Протягом року ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
6 Участь учителів школи у районних методичних заходах Згідно плану Директор школи Шевченко О.Р.
1 ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ Про стан ведення класних журналів Жовтень 2017 Директор школи Шевченко О.Р.
2 Про стан роботи класних колективів Листопад 2017 Директор школи Шевченко О.Р.
3 Про стан роботи з попередження неуспішності учнів та роботу з учнями з низьким рівнем навченості Грудень 2017 Директор школи Шевченко О.Р.
4 Про стан роботи зі здібними учнями Січень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
5 Про виконання Статуту школи і Правил для учнів Березень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
6 Про стан спортивно-масової роботи Квітень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
7 Про організацію і проведення ЦЗ у школі Травень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
8 Про організацію методичної роботи в школи Червень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
1 ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ Про виконання Закону про мову Лютий 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
2 Про стан роботи зі здібними дітьми Квітень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
3 Про самоосвітню роботу вчителів та її результативність Квітень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
4 Про роботу з батьками та громадськими організаціями Листопад 2017 Директор школи Шевченко О.Р..
5 Про індивідуальну роботу з дітьми та підлітками, які вимагають особливої педагогічної уваги Січень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
6 Про результативність проведення предметних тижнів Травень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
7 Про організацію, проведення та наслідки ДПА Червень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.
8 Про стан відвідування учнями школи Червень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
9 Про стан ведення ділової документації у навчальному закладі Червень 2018 Директор школи Шевченко О.Р.
10 Про стан збереження підручників Червень 2018 Шкільний бібліотекар Ткаченко Н.В.
Засідання інтелектуального клубу педагога Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи Червень 2018 ЗДНВР Чуніхіна Н.М.

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

Кiлькiсть переглядiв: 563

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.