Звіт роботи практичного психолога

Вільчак Лілії Євгенівни

за 2017/2018 навчальний рік

Робота практичного психолога Возсіятської загальноосвітньої школи I – III ступенів проводиться відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України від 03.05.99 № 127, Закону України «Про освіту» від 23.05.91 , Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 № 651; наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.01 № 439 «Про внесення змін про положення про психологічну службу системи освіти України»), наказу Міністерства освіти і науки України № 649 від 10.11.05 «Про проведення інформаційно-освітніх заходів у навчальних закладах з питань запобігання торгівлі людьми», Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.00 № 38., плану роботи школи на 2017/2018 навчальний рік.

Проблема над якою працювала: “Організація психологічного супроводу учасників НВП в питанні профілактики насильства ”

Завдання:

ü формування соціально прийнятного та активного стилю життя;

ü тренування уваги, спокою та терпіння;

ü розвиток співчуття, поваги та толерантного ставлення учнів один до одного;

ü сприяти розвитку дитини власної гідності, самоповаги.

За рік була виконана робота відповідно до плану за такими напрямками:

1. Організація адаптаційного періоду в 1 класі та вивчення рівня готовності дитини до школи :

- загальне уявлення про рівень психологічного розвитку дитини, розвиток дрібної моторики, уміння виконувати завдання за зразками (характеристики довільності психічної діяльності), здатність одержати попереднє орієнтування, готовності до шкільного навчання за орієнтаційним тестом шкільної зрілості Керна-Йєрасика (малювання людської фігури з уяви, копіювання літер та змальовування груп крапок);

- визначення ступеня оволодіння дитиною діями наочно-образного мислення за методикою Р.І.Говоровой і Т.В.Лаврентьєвої «Знайди будиночок»;

- діагностика рівня розвитку логічного мислення за варіантом методики Ульєнкової;

- діагностика зорової пам’яті за варіантом тесту Бернштейна «Впізнання фігур»; -

- діагностика слухової вербальної пам’яті за варіантом тесту З.М.Істоміної «Запам’ятай 10 слів».

За результатами діагностування було встановлено наступне:

- більшість учнів мають високий рівень логічного мислення, зорової пам’яті та уваги;

- 2 учні мають низький показник майже по усіх проведених методиках. Тому з учнями 1 класу була проведена корекційно - розвивальна робота за програмою «Шлях до знань».

Мета програми: формувати передумови успішного навчання, сприяти особистісному зростанню й максимальному розкриттю здібностей учнів.

2. Організація адаптаційного періоду в 5 класі. Проведено діагностування, мета якого є:

- встановлення адаптивних механізмів учнів при переході з початкової до середньої школи;

- складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу.

Під час спостережень було виявлено деяке зниження адаптації учнів до нових умов навчальної діяльності та шкільного життя. Причинами можуть бути невстигання дітей з окремих предметів.

3. Профорієнтаційна робота з учнями.

Профорієнтаційна робота з учнями 9,11 класів проводилась за методиками: ДДО, карти зацікавлень, Дж. Холланда .

- Визначення професійної направленості особистості (ДДО). За результатами у 60% учнів 9, 11класів переважає людина – художній образ. Та по 20% людина – людина та людина – природа. Дехто обрав Людину – знакову систему.

- Визначення пізнавальних інтересів у зв’язку з задачами профорієнтації (карта зацікавлень). Результати показали що серед найцікавіших областей виділилися: сценічне мистецтво, музика, біологія, медицина, легка та харчова промисловість, література, фізична культура, у хлопчиків ще деревообробка, та електро радіо роботи.

- Вивчення взаємозв’язку типа особистості у сфері професійної діяльності (методика Дж. Холланда). При обробці було виявлено 20% - соціального типу, 20% - артистичного, 0% - конвенціального, 20%- реалістичного, 10% - соціального, 30% - заповзятливого. Інтелектуального типу не було жодного учня з 9,11класів.

4. В рамках профілактики суб’єктивного відчуття самотності серед учнів 7 – 9 класів і попередження негативних проявів поведінки та збереження здоров’я було проведене психологічне обстеження за допомогою діагностики Д. Расела і М.Фергюсона «Суб’єктивне відчуття самотності». За результатами діагностики виявлено, що ризик відчуття самотності низький.

5. Консультаційна робота.

Консультаційна робота проводилась у формі індивідуальних та групових консультацій для учнів, батьків та педагогів. Щодо основної тематики вона розподілилася наступним чином:

- з боку батьків – 68 звернень: професійне самовизначення учнів; взаємовідносини в родині та школі; адаптація дитини до нового колективу; формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі.

- з боку педагогів – 33 звернень: питання девіантної поведінки учнів; питання адаптації до нових умов навчання та виховання; професійне вигорання педагогів; педагогічний етикет.

- з боку учнів – 15 звернень: взаємовідносини з протилежною статтю; взаємовідносини з однолітками; адаптація дитини до нового колективу; психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО.

6. Організаційно-методична робота.

Протягом року активно приймала участь у обласних, районних та шкільних семінарах – тренінгах «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» - 28.11. 2017 р. ; «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу щодо вирішення проблемних ситуацій у житті та навчанні» - 20.12.2017р., виступи на районному методичному об’єднанні практичних психологів «Попередження насильства над дітьми в навчальному закладі», «Роль педагога у формуванні ефективної взаємодії. Формування у дітей адекватної самооцінки», «Попередження булінгу в учнівському середовищі», «Про стан реалізації додаткових заходів щодо психолого – педагогічного супроводу дітей шкільного віку із сімей учасників антитерористичної операції», «Методичні рекомендації щодо планування діяльності та ведення документації практичного психолога»

9. Психологічна просвіта та профілактика передбачала проведення роботи з педагогічним колективом, батьками та учнями.

Ø З педагогічним колективом: тематичні консультації, заняття з елементами тренінгу, виступи на педагогічних нарадах та педрадах «Педагогічний етикет та мораль», «Етика педагога та обов’язок захисту прав дітей, попередження випадків жорстокого поводження в учнівському середовищі», пам’ятки та інформаційні кутки.

Ø З батьками: батьківські збори «ЩО заважає та що допомагає дітям вчитися», «Попередження насильства над дітьми батьками», «Формування компетентності батьків та дітей у професійній орієнтації», «Життєвий простір без насильства», «Батьківська допомога у період підготовки до ЗНО».

Ø З дітьми: відео урок з учнями та батьками 8 класу на тему «Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини». З учнями 7 класу проведено профілактичні заняття за Всеукраїнською інформаційно — освітньою протиалкогольною програмою «Сімейна розмова». Основною ідеєю програми є виховання в учнів ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їхніми батьками, так як програма спрямована саме на сім’ю, з метою допомогти батькам усвідомити, що головна роль в профілактиці проблем, пов’язаних із вживанням алкоголю належить сім’ї.

Програма спрямована на допомогу батькам у наступних сферах:

- зменшення ризиків появи алкогольних та інших проблем у дитини та підвищення сімейного захисту від них;

- поліпшення стосунків між батьками та дітьми, включаючи уміння слухати, ефективно спілкуватися і вирішувати проблеми;

- забезпечення дисципліни та підпорядкування сімейним правилам;

- спостереження за поведінкою і діяльністю дітей у підлітковий період. Адже особистісна безпека дитини ґрунтується на міцному сімейному захисті, який формується з позитивних стосунків між батьками, між батьками і дитиною, тісного взаємозв’язку між усіма членами сім’ї, ефективного діалогу між батьками та дитиною.

Для учнів були проведені 8 занять за наступними темами:

1) «Дружба та дружні інтереси», в результаті якого було сформовано поняття «справжня» дружба.

2) «Алкогольні напої – міфи та реальність», в результаті учні навчилися відрізняти факти від міфів щодо наслідків вживання алкогольних напоїв.

3) «Залежність від алкоголю», в результаті якого було сформовано свідоме ставлення щодо небезпеки вживання алкоголю.

4) «Секрети рекламного бізнесу», в результаті якого учні навчилися критично ставитися до рекламної продукції.

5) «Ситуації ризику», в результаті даного заняття в учнів сформувалося поняття про ситуації ризику, які пов’язані із вживанням алкогольних напоїв.

6) «Ефективні дії в ситуації ризику», в результаті якого в учнів було сформовано позицію усвідомленого вибору.

7) «Як сказати «Ні» і не втратити друзів», в результаті якого було сформовано навичку протистояння в ситуаціях соціального тиску.

8) «Здоров’я – мій скарб», в результаті якого в учнів було розвинене відповідальне ставлення до власного здоров’я.

З учнями початкових класів проводилися заняття «Корисні звички» (32 плани уроків). Для кожного вікового рівня розроблено 8 уроків, поділених на чотири блоки, по два уроки в кожному. Перші три блоки (або 6 уроків) присвячені розвитку особистісної й соціальної компетентності дітей, а четвертий блок (або останні два уроки) – інформації про тютюн і алкоголь, що доступна учням початкової школи за віком.

Кiлькiсть переглядiв: 5472

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.